Hypotheek Focus FinanciŽle Diensten Brabant
HomeHypothekenBeleggingenWerkwijzeServiceContactZoeken

Menu
Service
Wat mogen wij van u verwachten

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij
verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste
gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van
schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft
gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden
de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te
vergoeden. 

Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat
wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval
sprake is van onder- of juist oververzekering.
 
Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen
voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat
u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat
belangrijke risico's onverzekerd blijven.
Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende
onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden,
wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante
verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en
be?indiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf
in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op
de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele
rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op
juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.


Wat mogen wij van u verwachten

Grote Kerkstraat 25
4651 BA Steenbergen
Tel
Mobiel
0167 - 52 22 99
06 - 51 21 87 68
Email
Website
info@fdbrabant.nl
www.hypotheekfocus.nl
Retro Web